Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby “Regenerace trávníku hřiště a zřízení nového hřiště v areálu TJ Sokol Stodůlky, ul. Kuncova, Praha 13”

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 266/1999


 

I. vylučuje


z výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku tyto firmy:


1. Stakoling, Na Staré 142, Praha 5


2. Král – Kurz, Kolovečská 1938, Praha 5 (na vlastní žádost)II. potvrzuje


pořadí účastněných firem


1. Eurogreen ČR s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou


2. IPS a.s., Praha 5


III. vyhlašuje


jako vítěze výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby ”Regenerace trávníku hřiště a zřízení nového hřiště v areálu TJ Sokol Stodůlky, ul. Kuncova, Praha 13” firmu Eurogreen ČR, s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou


IV. ukládá

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 31.05.99


dopracovat smlouvu v navržené dikci s tím, že čl. 7 bude doplněn o smluvní pokutu za nedodržení termínu nebo kvality ve výši 0,1 %


V. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 01.06.99Ing. Bratského podpisem smlouvy o dílo s firmou Eurogreen ČR s.r.o.