Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na dodávku strukturované kabeláže

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 525/1999
 


 
I. vyhlašujevítězem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na dodávku strukturované kabeláže firmu


ORCA Praha, s.r.o.II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.10.99ve spolupráci s LPO vypracovat návrh smlouvy na dodávku strukturované kabeláže s tím, že budou v ceně zohledněny požadavky vedoucí OI na rozšíření nabídky o jeden ks 100Mb HUB, 2 ks síťových adaptérů do serveru a 100 ks přípojných kabelůIII. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.10.99MČ Praha 13 Ing.Bratského podpisem smlouvy s vítěznou firmou ORCA Praha, s.r.o. na dodávku strukturované kabeláže