Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na “Zabezpečení průběžného auditu a ekonomického poradenství”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 377/1999

I. VYLUČUJE

z výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku tuto firmu:


HZ Praha, s.r.o., Pod dvorem 2, Praha 6II. vyhlašujejako vítěze výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na “Zabezpečení průběžného auditu a ekonomického poradenství” firmu BDO CS, s.r.o., Praha 4III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.08.99ve spolupráci s LPO vypracovat návrh smlouvy 


 


IV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.08.99Ing. P.Bratského podpisem smlouvy s vítěznou firmou BDO CS, s.r.o., Praha 4