Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze veřejné zakázky výzvou více zájemcům na výrobu a dodávku nahrávek pro regionální televizní vysílání Prahy 13

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 446/1999

I. jmenuje


dodatečně členem hodnotící komise veřejné zakázky výzvou více zájemcům na výrobu a dodávku nahrávek pro regionální televizní vysílání Prahy 13 Mgr. Petra KrajánkaII. bere na vědomí


závěry hodnotící komise a vyhodnocení veřejné zakázky výzvou více zájemcům na výrobu a dodávku nahrávek pro regionální televizní vysílání Prahy 13


III. vyhlašujevítězem veřejné zakázky firmu “Mgr. Jiráková-AV Park”III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 21.09.99


ve spolupráci s OLP


zpracovat a předložit radě ke schválení návrh smlouvy s vítěznou firmou s těmito atributy:


1/ cena nejvýše do částky navržené firmou do výběrového řízení


2/ doba trvání smluvního vztahu 3 rokyIV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99ve spolupráci s ved. OKZ a ved. EKO


zajistit finanční plnění smlouvy z příjmů MČ Praha 13 z VHČ (vedlejší hospodářské činnosti)s tím, že příjmy ze zveřejňovaných reklam budou pro MČ Praha 13 aktivem VHČ