Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 odst. 1, písm. d), zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, na “Dodavatele nábytku do kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 510/1999
 


 


I. bere na vědomínezbytnost rozšíření dodávky nábytku pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450 ve výši Kč 595 097,70 vč. DPHII. vyhlašujejako vítěze výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 odst. 1, písm. d), zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění, na “Dodavatele nábytku do kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5” firmu ADONET, s.r.o., Dělnická 92, Kladno 2III. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 31.10.99dopracovat smlouvu na“Dodavatele nábytku do kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5” s firmou ADONET, s.r.o. v navržené dikciIV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.10.99podpisem smlouvy o dílo s firmou ADONET, s.r.o., Kladno 2 na “Dodavatele nábytku do kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”