Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze výzvy jednomu zájemci na zhotovitele “rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ Klausova”

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 605/1999


 
 


 I. bere na vědomídůvodovou zprávu předloženého materiálu na vyhlášení vítěze výzvy jednomu zájemci na zhotovitele “rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ Klausova”II. vyhlašujevítězem soutěže firmu Quatrostav, s.r.o.


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.12.99ve spolupráci s OLP dopracovat konečné znění smlouvy dle varianty č. II přílohy materiálu tak, aby práce mohly být zahájeny neprodleněIV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 14.12.99Ing. Bratského podpisem smlouvy