Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze výzvy třem zájemcům dle § 49 a) zákona č.199/94 Sb. v platném znění na “Rekonstrukce chodníku – ul.Šafránkova”

25. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 530/1999


 

I. vyhlašuje


jako vítěze výzvy třem zájemcům k podání nabídky dle § 49 a) zákona č. 199/94 Sb.v platném znění, na “Rekonstrukce chodníku – ul.Šafránkova” firmu IPS, a.s.,odštěpný závod 09,U trojice 2, Praha 5 – Smíchov 


 


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 05.11.991. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


2. podepsat oznámení druhému uchazeči veřejné soutěže o výsledku


3. zajistit vypracování smlouvy o dílo prostřednictvím odboru legislativně právního 


 


III. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 05.11.99Ing.Bratského podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou IPS a.s., odštěpný závod 09