Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítězů výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu VPS na území Západního města

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 245/1999


 

I. bere na vědomí


předloženou zprávu o průběhu výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na výstavbu veřejně prospěšných staveb(VPS) na území Západního MěstaII. vyhlašujevítěze soutěže dle článku VII. varianta b Záznamu o průběhu výběrového řízení (Příloha č.2) na jednotlivé stavební objekty:V 71….PUDIS,a.s.(2.Pragoprojekt, 3. Metroprojekt)


V 72….PUDIS,a.s. (2.Pragoprojekt, 3. Metroprojekt)


V 73….PUDIS,a.s. (2.Pragoprojekt, 3. Metroprojekt)


V 74….PUDIS,a.s. (2.Pragoprojekt, 3. Metroprojekt)


V 93….Metroprojekt, Praha a.s.(2. PUDIS, 3. Pragoprojekt)


V 94….Metroprojekt, Praha a.s.(2.PUDIS, 3. Pragoprojekt)III. pověřuje

*


SZM,a.s.


[]


T: 07.05.99seznámením soutěžících s výsledkem soutěžeIV. pověřuje

*


SZM,a.s.


[]


T: 11.05.99vypracováním smluv o dílo s jednotlivými dodavateli (v souladu s textem smlouvy, zadávacími podmínkami a v souladu s nabízenými cenami) a předložením těchto smluv k parafování Správní radě fondu SZM a následně k podpisu starostovi MČ P 13