Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 odst. 1, písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, na zhotovitele “Rekonstrukce fotbalového hřiště v areálu ZŠ Klausova 2450, Praha 5”

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 509/1999


  I. vyhlašujevýzvu jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 dost. 1, písm.a) zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, na zhotovitele “Rekonstrukce fotbalového hřiště v areálu ZŠ Klausova 2450, Praha 5”II. Souhlasía) se zněním výzvy jednomu zájemci k podání nabídky
  1. obeslat firmu Quatrostav, s.r.o., Práčská 1881, Praha 10III. jmenuje


hodnotící komisi ve složení:


člen náhradník


Ing. Bratský RNDr. Páv


JUDr. Obst Dr. Berg


Ing. Dvořák P. Kužel


Ing. Mozr P. Weber


Ing. Jančar RNDr. Gregar


tajemník komise : E. MošovskýIV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 31.10.99prostřednictvím OSOM a ve spolupráci s OHSŠZ zajistit dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům


V. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.10.99porovnat navrhovanou cenu díla s již realizovanými zakázkami (umělé povrchy hřišť při ZŠ Brdičkova a ZŠ Trávníčkova)