Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 odst. 1, písm. d), zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění na “Dodavatele komplexní opravy střešního systému budovy bazénu při Gymnáziu J. Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha 13” ~2 usnes

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 535/1999
~0


 ~2 uI. vyhlašuje


výzvu jednomu zájemci k podání nabídky na “Dodavatele komplexní opravy střešního systému


budovy bazénu při Gymnáziu J. Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha 5” dle § 50 odst. 1, písm. d), zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění


II. Souhlasí


a) se zněním textu výzvy jednomu zájemci uvedeném v příloze


b) obeslat firmu: NIPOS, s.r.o., Hubičkova 888, Praha 5


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 16.11.99


předložit radě kvalifikovaný odhad rozsahu a finanční náročnosti opravy