Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení výzvy jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 odst. 1, písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, na “Dodavatele nábytku o kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 468/1999

I. vyhlašuje


výzvu jednomu zájemci k podání nabídky na “Dodavatele nábytku do kabinetů, tříd a kuchyní pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5” dle § 50 odst. 1, písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění


II. Souhlasía) se zněním textu výzvy jednomu zájemci uvedeném v příloze


b) obeslat firmu:


ADONET, s.r.o.


Dělnická 92


Kladno 2