Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhláška hl.m.Prahy o omezujících opatřeních při pohybu psů na veřejně přístupných místech

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 242/1999

NESouhlasí


s návrhem Vyhlášky hlavního města Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pohybu psů na veřejně přístupných místech” s tím, že doporučuje MHMP vzít při jejím zpracování v úvahu původní vyhlášku NV hl.m.Prahy (MČ doplní místa, zakázaná pro vstup a pro volné pobíhání psů ve své lokalitě)