Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné soutěže na svoz neskladného odpadu na území MČ Praha 13, vyhlášené dne 27.7.1999

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 484/1999
 


 I. vyhlašujevítěze veřejné soutěže na zajištění svozu neskladného odpadu na území MČ Praha 13 firmu Havlservice, Ivan Havlíček, IČO 152 93 050, se sídlem Nad Havlem 1342/7 v Praze 4, která podala nejvýhodnější nabídku v soutěži na základě hodnocení výběrové komise


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.10.991) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


2) podepsat oznámení ostatním uchazečům veřejné soutěže o výsledku3) zajistit vypracování smlouvy o dílo prostřednictvím odboru legislativně právního s ohledem na specifické podmínky soutěže a zadavatele a tuto předložit k podpisu starostovi MČ Praha 13 v předpokládaném termínu nejpozději do 31.10.1999