Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné soutěže na údržbu veřejné zeleně ve správě OŽP v lokalitě A – Lužiny, Praha 13 vyhlášené dne 31.8.1999

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 511/1999
 


 I. vyhlašujevítěze veřejné soutěže na zajištění údržby veřejné zeleně ve správě OŽP v lokalitě A – Lužiny, MČ Praha 13 firmu Král – Kurz zahradnické práce, se sídlem Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Janem Králem, IČO 15287483, DIČ 005-5809100000, která podala nejvýhodnější nabídku v soutěži na základě hodnocení výběrové komiseII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.11.99
1) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění údržby veřejné zeleně ve správě OŽP v lokalitě A – Lužiny, MČ Praha 13 firmě Král -Kurz zahradnické práce


2) Podepsat oznámení ostatním uchazečům soutěže o jejím výsledku3) zajistit jednání s vítězným uchazečem za účasti odpovědných pracovníků OŽP za účelem upřesnění rozsahu a četnosti požadovaných prací a tomu odpovídající adekvátní ceně v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků pro plnění díla a další jednání ohledně uzavření smlouvy o dílo v závislosti na vyžádaném stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V neposlední řadě jednat o délce smluvního vztahu – to vše nejpozději do 30.11.1999