Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné soutěže pro opravy místních komunikací ve správě MÚ MČ Praha 13. Doporučení zadavateli vyhlášení vítězného uchazeče veřejné soutěže na uzavření smlouvy o dílo

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 22/1999

 

usnesení  č. 022  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     vyhlašuje


 


vítězem veřejné soutěže na zajištění oprav místních komunikací ve správě MÚ MČ Praha 13 firmu Pražské služby a.s. se sídlem Pod šancemi 444/1 v Praze 9, která podala nejvýhodnější nabídku v soutěži na základě hodnocení výběrové komise


 


     II.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 29.01.99


 


podepsat rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze soutěže uchazeče EKIS spol. s.r.o. se sídlem Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5, neboť tento účastník soutěže podal svoji nabídku po termínu ukončení zadávací lhůty


 


     III.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 29.01.99


 


podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče Pražské služby a.s. se sídlem Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9


 


     IV.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.01.99


 


zajistit vypracování smlouvy o dílo společně s odborem legislativně-právním s ohledem na specifické podmínky zadavatele a tuto předložit k podpisu starosty Městské části Praha 13 v předpokládaném termínu