Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné soutěže “Zhotovení a montáž oplocení dvou hřišť pro neorganizovanou tělovýchovu na území MČ Praha 13

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 663/1999

 
 


 


I. schvaluje


vítězem veřejné soutěže na zhotovení a montáž oplocení dvou hřišť pro neorganizovanou tělovýchovu v MČ Praha 13 účastníka soutěže Zbyňka Pastrňáka, IČO 48020931, se sídlem Borovanského 2215, 155 00 Praha 5, který podal nejvýhodnější nabídku v soutěži na základě hodnocení výběrové komise dle stanovených kritériíII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 17.12.991) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky2) prostřednictvím legislativně-právního odboru připravit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky tak, aby tato smlouva vyhovovala vzájemným specifickým podmínkám