Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné zakázky – výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na “Právní poradenství včetně zastupování”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 380/1999

I. bere na vědomí


stanovisko komise pro výběr nejvhodnější nabídkyII. RUŠÍveřejnou zakázku – výzva více zájemcům na “ Právní poradenství včetně zastupování” 


III ukládá

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 31.08.99vytvořit databázi advokátních kanceláří pro jednotlivé typy právních úkonů, které by MČ P 13 oslovila podle potřeby