Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyjádření Ing. J. Pettíka k usnesení č. 126 z 6. schůze MR

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 202/1999

I. bere na vědomí


vyjádření Ing. Pettíka, bytem Mutěnínská 1748, Praha 5-Velká Ohrada, k usnesení MR č.126 ze dne 23.3.1999, týkající se zachování slepé větve ul. Podohradská včetně veřejného osvětlení


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 04.05.99prostřednictvím Odboru výstavby předložit radě jednoduchý rozklad celé kauzy s vysvětlením a návrhem dalšího postupu