Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyjádření k návrhu na zrušení vyhlášky hl.m.Prahy č. 2/1993 Sb., na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením sexuálních služeb

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 42/2000


 

I. schvaluje


stanovisko tajemníka MÚ MČ P 13 k návrhu na zrušení vyhlášky č. 2/93 na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením sexuálních služeb, které upřednostňuje variantu č. 3 = specifikovat v příloze vyhlášky místa, kde je nabízení služeb povoleno.II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.01.00odeslat odpověď Radě ZHMP v předloženém znění