Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyjádření k návrhu Vyhlášky hl.m.Prahy o omezujících opatřeních v souvislosti s pouliční prostitucí

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 131/2000

I. konstatuje, že

věcný záměr není v tomto návrhu vyhlášky legislativně dořešen pro možnou aplikaci v praxiII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 03.04.00oznámit toto stanovisko MR tajemníkovi MHMP