Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyjádření komise pro rozvoj kultury a umění k pojmenování dosud nepojmenované komunikace

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 582/1999
 


 
I. bere na vědomívyjádření komise pro rozvoj kultury a umění k návrhu na pojmenování dosud nepojmenované komunikace názvem OrdovickáII. schvalujepředložený návrh na pojmenování dosud nepojmenované komunikace v k.ú. Stodůlky názvem OrdovickáIII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.11.99prostřednictvím vedoucí Odboru občansko-správního sdělit stanovisko rady příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy k dalšímu opatření