Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku par.č. 277/24 v k.ú. Stodůlky

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 568/1999


 
 


doporučuje mzsouhlasit s vykoupením 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku označeného dle pozemkového katastru parcelním číslem 277/24 v k.ú. Stodůlky za cenu 400,- Kč/m2