Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku par.č.277/24 v k.ú. Stodůlky

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 154/1999

 
 


 


 


I. Souhlasí


s vykoupením 1/9 spoluvlastnického pozemku označeného dle pozemkového katastru par.č.277/24 v k.ú.Stodůlky za cenu 400,-Kč/m2


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.12.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 20.02.00MČ Praha 13 Ing.P.Bratského podpisem kupní smlouvy