Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení části pozemku parc.č. 1066 v k.ú. Stodůlky o přibližné výměře 140 m2

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 567/1999
 


 


 
doporučuje mzsouhlasit s vykoupením části pozemku parc.č. 1066 o přibližné výměře 140 m2 od RNDr. Pavla Šmejkala a pana Miroslava Šmejkala za cenu 700,- Kč za 1 m2