Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení části pozemku parc.č. 1066 v k.ú. Stodůlky o přibližné výměře 140 m2

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 175/2000

I. Souhlasí


s vykoupením části pozemku parc.č.1066 o přibližné výměře 140 m2 od RNDr. Pavla Šmejkala a pana Miroslava Šmejkala za cenu 700,-Kč za 1 m2II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.02.00zveřejnit prostřednictvím OSOM tento záměrIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.07.00Ing. Bratskému podepsat kupní smlouvu