Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13

08. 09. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UZ 0224/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání zastupitelstva MČ z 08.09.2021

USNESENÍ číslo UZ 0224/2021 ze dne 08.09.2021

14. Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. vykoupení pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy – svěřená správa MČ Praha 13 – od jejich vlastníků dle seznamu pozemků k vykoupení č.11

2. seznam pozemků k vykoupení č. 11, který obsahuje jména vlastníků, č. pozemků, cenu dle znaleckého posudku a cenu spoluvlastnického podílu

3. typovou kupní smlouvou

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Ing. Josef Zobal v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení