Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení ulice Ke Skalce

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 512/1999 


 


doporučuje mz


souhlasit s vykoupením pozemků zabraných pro rekonstrukci ulice Ke Skalce za cenu 700 Kč/m2 a uzavřením směnných smluv:
  • vykoupit od Jiřího a Evy Havelkových pozemek p.č. 1171/2 o výměře 29m2.  • směnit 1 m2 z pozemku parc.č. 1169/4 ve vlast. Ing. E. Donátové o výměře 19 m2 za pozemek parc.č. 2222/4 ve vlast. MČ Praha 13 o výměře 1 m2. Zbylých 18 m2 z pozemku parc.č. 1169/4 vykoupit od Ing. Evy Donátové.  • Uzavřít směnnou smlouvu s panem Petrem Řezáčem – směnit pozemek parc.č. 1077/6 o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Petra Řezáče za pozemek parc.č. 2222/2 o výměře 4 m2 ve vlastnictví MČ Praha 13  • Uzavřít směnnou smlouvu s Vladimírem a Marií Slabými – směnit pozemky parc.č. 1077/8 a 1077/7 o celkové výměře 6m2 ve vlastnictví Vladimíra a Marie Slabých za pozemek parc.č. 2222/3 o výměře 8 m2 ve vlastnictví MČ Praha 13