Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vykoupení ulice Ke Skalce

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 155/1999

 
 


 


I. Souhlasís vykoupením pozemků zabraných pro rekonstrukci ulice Ke Skalce za cenu 700,- Kč/m2 a uzavřením směnných smluv:– vykoupit od Jiřího a Evy Havelkových pozemek p.č. 1171/2 o výměře 29 m2– směnit 1 m2 z pozemku parc. č. 1169/4 ve vlast. Ing. E. Donátové o výměře 19 m2 za pozemek parc. č. 2222/4 ve vlast. MČ Praha 13 o výměře 1 m2. Zbylých 18 m2 z pozemku parc. č. 1169/4 vykoupit od Ing. Evy Donátové– uzavřít směnnou smlouvu s panem Petrem Řezáčem – směnit pozemek parc. č. 1077/6 o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Petra Řezáče za pozemek parc. č. 2222/2 o výměře 4 m2 ve vlastnictví MČ Praha 13– uzavřít směnnou smlouvu s Vladimírem a Marií Slabými – směnit pozemky parc. č. 1077/8 a 1077/7 o celkové výměře 6 m2 ve vlastnictví Vladimíra a Marie Slabých za pozemek parc. č. 2222/3 o výměře 8 m2 ve vlastnictví MČ Praha 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 20.12.99
zveřejnit prostřednictvím OSOM tento záměr


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.00předložit panu starostovi Ing. Petru Bratskému k podpisu směnné a kupní smlouvy