Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výkup pozemku parc.č. 2278 v k.ú. Stodůlky

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 68/2000


 

I. doporučuje mz


1/ souhlasit s vykoupením pozemku parc.č. 2278 o výměře 213 m2 v k.ú. Stodůlky od fy


DIESEL a.s. za 700,- Kč/m2 celkem za cenu 149.100,- Kč


2/ souhlasit s rozpočtovou změnou ve výši 149.100,- Kč (přesunem z VHČ do skupiny 6


rozpočtu MČ P 13 na rok 2000)II. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.03.00


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.03.00předložit výše uvedené návrhy materiálů na jednání Zastupitelstva