Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výkup pozemku parc.č. 2278 v k.ú. Stodůlky

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 196/2000


 

I. Souhlasía) s výkupem pozemku par.č.2278 o výměře 213 m2k.ú.Stodůlky od fy DIESEL a.s. za 700,-Kč/m2 celkem za cenu 149.100,-Kč


b) s rozpočtovou změnou ve výši 149.100,-Kč (přesunem z VHČ do skupiny 6 rozpočtu MČ P 13 na rok 2000)II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 31.03.00


prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.05.00


Ing.Bratskému podepsat kupní smlouvu