Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výplatní stroje – variantní řešení dodávky

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 281/1999

bere na vědomí

důvodovou zprávu o způsobu řešení zabezpečení odesílání písemností úřadu od 1.7.1999 prostřednictvím výplatních strojů