Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výplatní stroje – variantní řešení dodávky

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 236/1999

I. bere na vědomí


důvodovou zprávu o variantním řešení zabezpečení odesílání písemností úřadu od 1.7.1999II. schvalujenávrh na vyhlášení veřejné zakázky výzvou na dodávku výplatních strojů, včetně složení komise pro posouzení a hodnocení nabídekIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 18.05.99spojit se s Českou poštou a na příští radě dát informaci, zda lze řešit jinou cestou