Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vypořádání pozemků pod objekty s.p. Mototechny

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 675/1999



 

MÍSTNÍ RADA MČ Praha 13 spolu s OBVODNÍ RADOU MČ Praha 5


doporučuje









*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.01.00


urychlit jednání, týkající se vypořádání pozemků pod objekty Mototechny, s.p. v likvidaci, tj. vejít v kontakt s likvidátorem (skupina: majetkoví místostarostové P.5 a P.13 p. Jančík a p. Weber kontaktují likvidátora, posoudí stav soudněznaleckého posudku a porovnají rozdíly v dokumentaci)