Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpověď z nájmu nebytového prostoru Hostinského 1535

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 197/1999


I. Souhlasís podáním výpovědi z nebytového prostoru Ing. Zichové v NP Hostinského 1535 ke dni 30.4.1999


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 18.05.99předložit na příští MR návrh na využití NP po Pedagogicko psychologické poradně a laboratoři Ing.Zichové s finanční rozvahou nákladů na rekonstrukci NP.