Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpověď z nájmu nebytových prostorů v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0206/2023

Dokumenty ke stažení