Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vypsání výběrového řízení na funkci tajemníka MÚ

12. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 121/1999 


 


I. pověřuje

*


Starostu Ing. Petra Bratského


[STAR]


T: 12.03.99vypsáním zjednodušeného výběrového řízení na funkci tajemníka místního úřaduII. jmenujevýběrovou komisi pro výběrové řízení ve složení:


1. Ing. Petr Bratský, starosta


2. Ing. Milan Dvořák, zástupce starosty


3. Petr Weber, zástupce starosty


4. RNDr. Tomáš Páv, zástupce starosty


5. RNDr. Miloš Gregar


6. Petr Kužel


7. Ing. Lubomír Němejc


8. Mgr. Karel Vostárek


9. Radim Soukup


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.03.99


Ing. Petru Bratskému svolat jednání výběrové komise na den 30.3.1999 od 14.00 hod. do zasedací místnosti budovy Místního úřadu Praha 13 a zároveň na stejný termín mimořádné jednání Místní rady Prahy 13