Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky spol. HRDLIČKA Building, spol. s r. o.

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0284/2024

Dokumenty ke stažení