Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2342/556 v k. ú. Stodůlky mezi MČ Praha 13 a HMP

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0344/2023

Dokumenty ke stažení