Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřazení, odpis a následná likvidace movitého majetku (HIM, DHIM a DHM) škol a školských zařízení MČ Praha 13

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 521/1999


 
 


 


 


doporučuje mz


souhlasit s vyřazením, odpisem a následnou likvidací movitého majetku škol a školských zařízení MČ Praha 13 bez právní subjektivity v celkové výši Kč 13.690,- a škol s právní subjektivitou MČ Praha 13 v celkové výši Kč 120.285,64