Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřazení, odpis a následná likvidace movitého majetku (HIM, DHIM a DHM) škol a školských zařízení MČ Praha 13

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 144/1999


 
 


 


I. bere na vědomípředloženou důvodovou zprávu o  návrhu na vyřazení, odpis a následnou likvidaci movitého majetku škol a školských zařízení MČ Praha 13II. Souhlasís vyřazením, odpisem a následnou likvidací movitého majetku škol a školských zařízení MČ Praha 13 bez právní subjektivity v celkové výši Kč 13.690,- a škol s právní subjektivitou MČ Praha 13 v celkové výši Kč 120.285,64