Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřazení, odpis a následná likvidace movitého majetku (HIM, DHIM a DHM) škol, školských zařízení a denních jeslí MČ Praha 13

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 104/1999
 


 


I. schvalujevyřazení, odpis a následnou likvidaci movitého majetku škol, školských zařízení a denních jeslí MČ Praha 13


a) bez právní subjektivity v celkové výši Kč 683.823,77


b) s právní subjektivitou v celkové výši Kč 3.510.618,07II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99zajistit realizaci likvidace výše uvedeného majetku vzhledem k jeho další neupotřebitelnosti