Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřízení reklamace vyúčtování služeb v bytových domech spravovaných firmou Realing 92 do 31.5.1998

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 673/1999 


 I. bere na vědomískutečnost, že firma Realing 92, s.r.o. neprovedla reklamace vyúčtování služeb za rok 1997II. Souhlasí

  1. s textem dohody  2. s uzavřením dohody s těmi nájemníky nebo právnickými osobami, které reklamaci vyúčtování úspěšně uplatniliIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.06.001. uzavřít za MČ P 13 výše uvedenou dohodu


2. odpovědět nájemníkům v kontextu tohoto usnesení
  1. podepsané dohody a faktury zasílat na vědomi ZS Ing. MozroviIV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 18.01.00ve spolupráci s OLP připravit žalobu MČ na Realing 92