Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřízení reklamace vyúčtování služeb v bytových domech spravovaných firmou Realing 92 do 31.5.1998

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 616/1999
 


 
I. bere na vědomískutečnost, že firma Realing 92, s.r.o. neprovedla řádně reklamace vyúčtování služeb za rok 1997II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 04.01.00ve spolupráci s ostatními zástupci starosty předložit návrh dalšího postupu vůči firmě Realing a nájemníkům, uplatňujícím reklamace