Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřízení škod a ztrát na majetku ve školách a školských zařízeních MČ Praha 13 z roku 1996 – 1998

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 105/1999
 


 


 I. bere na vědomípředloženou důvodovou zprávu o vyřízení škod a ztrát na majetku ve školách a školských zařízeních naší městské části z roku 1996 – 1998


II. Souhlasís odpisem škod a ztrát z roku 1996 – 1998 způsobených na majetku ve školách a školských zařízeních Prahy 13 s tím, že DOPORUČUJE ředitelům školských subjektů vymáhat úhrady u těchto pracovníků: u pí. Vaníkové ve výši Kč 2.550,-, u pí. Jandové ve výši Kč 5.395,50 a u pí. Veinertové ve výši Kč 2.000,-III. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99učinit nezbytná opatření vedoucí k tomu, aby nedocházelo k prodlení při vyřizování pojistných událostí, která mají za následek neplnění smluvních závazků pojišťovnou