Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřízení škod a ztrát z roku 1996 – 1998

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 290/1999








 


 


 


I. bere na vědomí



předloženou důvodovou zprávu o vyřízení škod a ztrát z r. 1996 – 1998



II. Souhlasí



s předložením materiálu s návrhem usnesení MZ MČ Praha 13



III. ukládá









*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.06.99



prostřednictvím vedoucího OHSŠZ zpracovat a předložit radě výklad termínu “bez zjevného násilí” a návrh na opatření vedoucí k zamezení škod a ztrát tohoto typu s ekonomickým odhadem