Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřízení škod a ztrát z roku 1998 – 1999

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 145/1999
 


 
I. bere na vědomípředloženou důvodovou zprávu o vyřízení škod a ztrát z r. 1998 – 1999I. Souhlasís odpisem škod z r. 1998 – 1999 způsobených u škol a školských zařízení