Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výše nájemného za pozemky pod byt. Domy

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 339/1999

I. bere na vědomí


informaci ZS p. Webera o zpochybnění výše nájemného za pozemky pod zprivatizovanými domy pracovníky finančního ředitelství hl.m.Prahy, stanovené městskou částí Praha 13 usnesením zastupitelstva č. 471 ze dne 27.5.1998


II. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


KT: 29.06.99jednat s cílem získání stanoviska odborných orgánů k této záležitosti