Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vysílání TV pořadů Prahy 13 v síti kabelové televize společnosti Kabel Plus

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 656/1999

 
 


 


I. schvaluje1. smlouvu o zajištění vysílání TV pořadů Prahy 13 v síti Kabel Plus, a.s. prostřednictvím výhradního zástupce pro infokanály v těchto sítích – firmy Luboš Stehlík


2. dodatek ke smlouvě o dílo na výrobu TV vysílání Prahy 13 s firmou Mgr. Martina Jiráková –


AV Park


3. úpravy v ceníku inzerce v TV vysílání Prahy 13, týkající se vysílání v šíti Kabel Plus


4. limit pro podíl reklamy v TV pořadech Prahy 13 na maximální úroveň povolenou zákonem –


t.j. 10% vysílacího času (max. 3 minuty na jeden půlhodinový pořad)


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.12.99


podepsat smlouvu s firmou Luboš Stehlík o vysílání pořadů Prahy 13 v síti Kabel Plus a Dodatek ke smlouvě s firmou Mgr. Martina Jiráková AB Park