Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výsledek výběrového řízení na funkci tajemníka MÚ ve smyslu usnesení MR č. 121 z 12.3.1999

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 159/1999


  1. Souhlasí

se závěry hodnotící komise na funkci tajemníka MÚ MČ Praha 13, která hlasy všech přítomných členů komise vyhodnotila jako nejlepšího kandidáta na tuto funkci pana


Ing. Oldřicha Fialu


II. vyhlašuje


vítězem soutěže na funkci tajemníka místního úřadu pana Ing. Oldřicha Fialu


III. jmenuje


do funkce tajemníka Místního úřadu Městské části Praha 13 pana Ing. Oldřicha Fialu


s platností 1. 4. 1999 za předpokladu, že bude ve funkci potvrzen primátorem hl.m.Prahy


IV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.03.99


požádat ve smyslu § 45, odst. h) zák 367/90 Sb. v platném znění primátora ZHMP o potvrzení Ing. Fialy ve funkci tajemníka MÚ MČ Praha 13