Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výstavba areálu Aqua – Atol

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 194/2000

I. REVOKUJE


usnesení č. 183 MZ MČ Praha 13II. Souhlasípřevodem pozemku parc.č. 2110/3 a částí pozemků parc.č. 2245/3 a 2109/1 (část p.k. 249/2) v k.ú. Stodůlky na Obec hl.m.PrahaIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.04.00oznámit rozhodnutí MHMP a zajistit oddělovací plány na nezbytně nutné pozemky, které budou předmětem převodu s požadavkem úhrady geometrických plánů od hl.m. PrahyIV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.05.00projednat s hl.m. Prahou převod nezbytně nutných pozemků pro komplexní řešení Aqua Atolu P 13 a Centrálního parku s požadavkem úhrady geometrických plánů od hl.m. Prahy